Conversation Between polar bear and zingpost062016

1 Visitor Messages

  1. Khi Apple không còn khép c*a
    Apple công bố mở c*a h*ng loạt các nền tảng của mình như Siri, Maps hay iMessage. Điều n*y có thể dẫn đến những thay đổi lớn đối với táo khuyết.

    Xem them: http://news.zing.vn/khi-apple-khong-...ost657717.html
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1